Välkommen till
4:e Våningen
i Jönköping

HVB & Stödboende I CENTRALA JÖNKÖPING SEDAN 2001

Vid platsförfrågan, ring:

Om 4:e våningen

4:e Våningen i Jönköping är ett HVB i centrala Jönköping som har funnits i 20 år, sedan 2001. Vi har en lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar på HVB och i utsatta situationer.
Sedan slutet av 2023 har vi även en separat enhet med stödlägenheter där möjlighet till förstärkt stöd finns.

Till oss kommer ungdomar 13-20 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser samt olika former av problemskapande beteende, ofta i kombination med en problematisk skolgång. Vi erbjuder både boende på vårt HVB samt boende i träningslägenhet och stödlägenhet. Vårt HVB består av fräscha och välplanerade lokaler där det finns gemensamma utrymmen för aktivitet, matlagning, umgänge och samtal. Alla ungdomar har egna rum och tillgång till tvättstuga. Våra träningslägenheter är belägna i centrala Jönköping med kort avstånd till HVB-boendet där personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vi erbjuder flexibla lösningar för att det ska passa både uppdragsgivare och ungdom. Vårt centrala läge gör att det i närområdet finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och närhet till ett stort antal skolor. Ring oss gärna så berättar vi mer!

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar 13-20 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik för boende på HVB eller i träningslägenhet.

Vi tar emot ungdomar 16-20 år för boende i stödlägenhet.

Flexibilitet

Vi har stor vana att skapa flexibla och individuella lösningar. Både utifrån de behov varje enskild ungdom har men även utifrån de specifika frågor och önskemål som socialtjänsten har.

Hög personaltäthet

För att skapa en trygg miljö och för att kunna tillgodose ungdomarnas olika behov har vi en hög personaltäthet. Personal finns tillgänglig på boendet dygnet runt. All personal på 4:e Våningen har adekvat utbildning.

Träningslägenheter

Till 4:e Våningen har vi separata träningslägenheter för ungdomar. Här har vi möjlighet till flexibla lösningar, utsluss som mer självständigt boende med kontinuerlig professionell omsorg, tillsyn och uppföljning av trygga vuxna.

Kvalitetsindex

Vi använder tjänsten Kvalitetsindex hos SSIL. Senaste rapport kan ses nedan:

SSIL Kvalitetsindex


                

Stödboende

Sedan slutet av 2023 har 4:e Våningen en separat enhet för stödboende. Där erbjuder vi boende i stödboende med möjlighet till förstärkt stöd och stor närhet till personal dygnet runt.

Vår verksamhet genomsyras av ett lågaffektivt bemötande och grundprincipen att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Vi är ett miljöterapeutiskt boende där struktur och förutsägbarhet bidrar till goda relationer mellan ungdom och personal. Detta ligger till grund för en positiv förändring och utveckling hos ungdomen. I vårt arbete hjälper vi ungdomarna till att utveckla hållbara och positiva strategier för ett gott och meningsfullt liv. I vårt behandlingsarbete använder vi oss av evidensbaserade metoder med flexibla och individuella lösningar för varje ungdom.

Att arbeta med våra ungdomars familjenätverk är viktigt för oss om de är en resurs och en blivande del av ungdomens framtida liv.

För varje enskild elev upprättas en genomförandeplan enligt BBIC utifrån det uppdrag som är överenskommet med socialtjänsten.

Alla ungdomar på 4:e våningen har en ärendeansvarig samt kontaktpersoner som arbetar extra nära ungdomen.

Vårt mål är att varje ungdom ska ha en aktiv fritid som känns meningsfull och som får dem att må bra. Det kan handla om olika typer av fysisk aktivitet, träning, idrott, gym eller liknande men det kan också handla om aktiviteter som handlar om musik och kultur. I många fall kan vi bygga på befintliga intressen för att hitta rätt men vi kan också hjälpa ungdomar till att hitta nya intressen som ger dem en meningsfull fritid. 

Ofta är föreningslivet och andra liknande aktiviteter en bra väg in i samhället och till positiva sociala sammanhang. Där vill vi vara med som ett stöd på vägen.

Jönköpings kommun har ett stort utbud av kommunala fritidsaktiviteter och ett rikt föreningsliv både vad gäller idrott och kultur. En dag i veckan gör personal och ungdomar på 4:e Våningen en gemensam fritidsaktivitet. Som exempel på aktiviteter vi kan nämnas: badhus, bowling, klättring, bio, fotboll, promenad, fiske, teater, konsert, gokart eller utflykter till närliggande mål.

En fungerande skolgång är oftast en viktig pusselbit för att få till en fungerande vardagsstruktur, en meningsfull sysselsättning och ett positivt socialt sammanhang med andra ungdomar. Skolan är såklart även viktig för framtida möjligheter till sysselsättning.

Vi är vana vid att ha ett tätt samarbete med en mängd olika skolor i och omkring Jönköping. Vi erbjuder läxläsning och stöd i skolarbetet på boendet och kan finnas med vid exempelvis utvecklingssamtal och liknande som ett stöd för ungdomen.

 

4:e Våningens centrala läge i Jönköping innebär att många typer av fritidsaktiviteter är möjliga att utöva och Jönköping erbjuder ett rikt och varierat utbud av både kultur- och föreningsliv.

Det centrala läget och Jönköpings geografiska läge underlättar resor med kollektivtrafik. Både till närliggande skolor och aktiviteter men även vid besök av exempelvis familj.

I närheten till 4:e Våningens HVB har vi lägenheter dit ungdomar som antingen behöver eller anses klara eget boende kan bo i. Oftast är det ungdomar som bott på vårt HVB och som genom träning och utveckling är mogen för detta steg. Det kan även vara ungdomar/unga vuxna som direkt flyttar in i en av dem utan att först bo på vårt HVB.

Syftet och planeringen omkring våra lägenheter är likt vår behandling individuellt. Behöver man mycket stöd så får man det. Är man självgående, klarar sköta en vardaglig struktur med skola, städning, ekonomi etc. så blir stödinsatserna mindre och friheten större. Detta sker i en överenskommelse med ungdom, uppdragsgivare och oss.

Oavsett storlek på insats så genomförs samtal, besök, läxläsning, kontakt med skola och vårdnadshavare, fritidsaktiviteter etc. samt uppföljning med uppdragsgivare där vi gemensamt går igenom ungdomens utveckling och behov.

4:e Våningen har ramavtal med så gott som samtliga kommuner i Sverige bland annat via Adda, Spink mfl.

VI ERBJUDER
PLATSER PÅ HVB, TRÄNINGSLÄGENHET
SAMT STÖDLÄGENHETER

Kontakta oss