Barnarpsgatan 36
553 16 Jönköping
hvb@4e-vaningen.se

Tel: 036-300808
Fax: 036-300882
Mob: 0702-292525

Om 4:e våningen

Arbetssätt

Målsättningar

Organisation & Personal

Bilder

Välkommen till oss på 4:e Våningen!

 • Behandlingshemmet för ungdomar 13 - 20 år med utrymme för individen

 • FN:s barnkonvention "Barnets/ungdomens bästa" samt
  "Gyllene regeln" - våra ledstjärnor i arbetet

 • Neuropsykiatriska diagnoser och symtom samt psykosocial
  problematik

 • Vi står och verkar för:
 • Individualisering
 • Omsorg
 • Respekt
 • Fostran
 • Familjärt, max 5 inskrivna
 • Syskonkänsla
 • Fokus på en fungerande skolgång
 • Samarbete med socialsekreterare
 • BBIC
 • Relation/Anknytning
 • Nätverksarbete
 • Positiv förstärkning - individuellt anpassad
 • Konsekvenser - individuellt anpassade
 • God hälsa
 • Varierade fritidsmöjligheter

1/3 >>


Vårdföretagarna – Medlemskrav för transparens och öppenhet