Vi bygger om vår hemsida!

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras med ny design och information.


HVB & Stödboende med lång erfarenhet i centrala Jönköping
Ungdomar 13-20 årKontakt

Förfrågningar till: Föreståndare Jimmy Olausson.
Telefon: 0702-29 22 15.
E-post: jimmy@4e-vaningen.se

Till HVB dygnet runt:
036-300808//0702-29 25 25

Mer information om 4:e Våningen

HVB-hem, 6 platser, stödboende i centrala Jönköping. Erfaren personal i en verksamhet som funnits sedan 2001. Vi är ett familjärt boende med hög personaltäthet, förutsägbar och god struktur i en miljöterapeutisk anda.


Målgrupp

Barn & ungdomar mellan 13-20 år med:
- Psykosociala- och/eller neuropsykiatriska svårigheter
- Ångest och depressivt mående
- Självdestruktiva beteenden
- Skolproblematik
- Trauman

I verksamheten finns socionomer, speciallärare, behandlingspedagoger, sjuksköterska samt neuropsykiatrisk kompetens
För mer information och frågor ring 0702-29 25 25.